วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551

สุภาษิตสุภาษิต อังกฤษ-ไทย

สุภาษิตสุภาษิต อังกฤษ-ไทยครับ..เก็บเอามาฝาก
1. A bad workman always blames his tools. คนงานเลวมักตำหนิเครื่องมือของตน
2. Absence makes the heart grow fonder. ไม่พบกันทำให้หัวใจเกิดรักมากขึ้น
3. Actions speak louder than words. การกระทำดังกว่าคำพูด
4. Adam's ale is the best brew. น้ำเปล่าเป็นน้ำที่ดีที่สุด
5. A drowning man will clutch at a straw. คนกำลังจมน้ำจะคว้าแม้เส้นฟาง
6. A fool and his money are soon parted. คนโง่กับเงินไม่ช้าก็พลัดพราก
7. A fool believes everything. คนโง่เชื่อทุกอย่าง
8. A friend in need is a friend indeed. เพื่อนยามจำเป็นคือเพื่อนแท้
9. A good face is a letter of recommendation. หน้าตาดีเป็นหนังสือแนะนำตัว
10. A good friend is my nearest relation. เพื่อนดีเป็นญาติชิดสนิทสุด
11. A liar is worse than a thief. คนโกหกเลวกว่าหัวขโมย
12. A miss is as good as a mile. ขาดไปนิดเท่ากับขาดไปไมล์
13. An honest man's word is as good as his bond. คำพูดของคนซื่อสัตย์ก็ดีเท่ากับคำสัญญาของเขา
14. An hour in the morning is worth two in the evening. หนึ่งชั่วโมงตอนเช้าเท่ากับสองชั่วโมงตอนค่ำ
15. A penny saved is a penny earned. ประหยัดสตางค์ก็เท่ากับหาสตางค์ได้
16. Ask a silly question and you'll get a silly answer. ถามคำถามโง่ ๆ ก็จะได้รับคำตอบโง่ ๆ
17. A still tongue makes a wise head. ลิ้นที่นิ่งเงียบทำให้หัวฉลาด
18. A trouble shared is a trouble halved. ปัญหาที่แบ่งปัน เป็นปัญหาที่เหลือครึ่งเดียว
19. A truly great man never puts away the simplicity of a child. คนที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงไม่เคยละทิ้งความเรียบง่ายของเด็กเลย
20. Attack is the best form of defence. โจมตีเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดของการป้องกัน
21. Better be a fool than a knave. เป็นคนโง่ดีกว่าเป็นคนโกง
22. Better be envied than pitied. ให้เขาอิจฉาดีกว่าให้เขาสงสาร
23. Better be safe than sorry. ปลอดภัยดีกว่าเสียใจ
24. Better late than never. มาสายดีกว่าไม่มา
25. Charity begins at home. ใจบุญสุนทานเริ่มต้นที่บ้าน
26. Civility costs nothing. ความสุภาพไม่เสียค่าอะไรเลย
27. Do as you would be done by. ทำอย่างที่อยากได้รับการกระทำตอบ
28. Doing is better than saying. การกระทำดีกว่าคำพูด
29. Don't meet troubles half-way. อย่าเผชิญปัญหาแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ
30. Easier said than done. พูดง่ายกว่าทำ
31. Easy come,easy go. มาง่ายไปง่าย
32. Eat to live and not live to eat. กินเพื่ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน
33. Even a worm will turn. แม้หนอนมันยังสู้
34. Every little helps. เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ช่วยได้
35. Every man is his own worst enemy. ทุกคนเป็นศัตรูที่เลวที่สุดของตนเอง
36. Every man to his trade. (ทุกคนมีความถนัดของตนเอง)
37. Experience is the mother of wisdom. ประสบการณ์เป็นมารดาของความเฉลียวฉลาด
38. First impressions are the most lasting. ประทับใจครั้งแรกตรึงตรายาวนานที่สุด
39. Forbidden fruit is sweet. ผลไม้ต้องห้ามช่างหอมหวาน
40. Forewarned is forearmed. เตือนล่วงหน้าเท่ากับติดอาวุธไว้ล่วงหน้า
41. From the sublime to the ridiculous is only a step. จากสูงส่งสู่ต่ำต้อยเพียงก้าวเดียว
42. God helps them that help themself. พระเจ้าช่วยคนที่ช่วยตนเอง
43. Great oaks from little acorns grow. ต้นโอ๊คใหญ่เติบโตจากต้นเล็ก
44. Half a loaf is better than no bread. ขนมปังแข็งเพียงครึ่งก้อนก็ดีกว่าไม่มีเลย
45. He that knows little, often repeats it. คนรู้น้อยมักพูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ
46. He that knows nothing, doubts nothing. คนที่ไม่รู้อะไรเลย ไม่สงสัยอะไรเลย
47. Home is where the heart is. บ้านคือที่ซึ่งดวงใจอาศัยอยู่
48. Hunger is the best sauce. ความหิวเป็นน้ำจิ้มที่ดีที่สุด
49. If a job's worth doing, it's worth doing well. ถ้างานควรค่าแก่การทำ ก็ควรทำให้ดี
50. If at first you don't succeed, try, try, try again. หากครั้งแรกไม่สำเร็จ พยายาม พยายาม พยายามอีกครั้ง
51. If you can't be good, be careful. ถ้าดีไม่ได้ ก็ขอให้ระมัดระวัง
52. If you want a thing well done, do it yourself. ถ้าอยากให้งานดี ต้องทำด้วยตนเอง
53. It is easy to be wise after the event. มันง่ายที่จะฉลาดหลังเหตุการณ์
54. It is no use crying over spilt milk. ไม่มีประโยชน์ที่จะร้องไห้ถึงนมที่หกไปแล้ว
55. It's too late to shut the stable door after the horse has bolted. สายเกินไปที่จะปิดประตูคอก หลังจากม้าถูกลักไปแล้ว
56. It takes two to make a quarrel. ทะเลาะกันต้องมี 2 ฝ่าย
57. Jack of all trades, master of none. ทำงานหลายอย่าง แต่ไม่เก่งสักอย่าง
58. Keep something for a rainy day. จงเก็บอะไรไว้เผื่อวันฝนตกบ้าง
59. Knowledge is power. ความรู้คืออำนาจ
60. Know thyself. จงรู้จักตัวเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น